Preview Mode Links will not work in preview mode

Rådgivaren

Rådgivaren – en podcast för från Jordbruksverket som görs med medel från Europeiska jordbruksfonden.

Maila redaktionen på Pauliina.Jonsson@jordbruksverket.se

Apr 1, 2020

Växter ger oss 80 procent av världens mat och 98 procent av syret vi andas. Men 40 procent av de ätliga växterna dör eller skadas på grund av så kallade växtskadegörare, så som insekter, svampsjukdomar och virus. Hur hindrar vi skadegörarna att komma hit och vad har rådgivaren för roll i den här...


Mar 2, 2020

Att klimatfrågan och att värna om miljön står högt på dagordningen är det ingen tvekan om. Men vilka åtgärder gör egentligen nytta? Är det lönt att göra dom lätta och små åtgärderna eller behöver man spara till en större investering? Det ska vi ta reda på i detta avsnitt.

Programledare Peter Gropman...


Feb 19, 2020

Ämnet för detta avsnitt är agroforestry, eller skogsjordbruk som det ibland kallas på svenska. Ett slags tredimensionellt lantbruk där man kombinerar träd och buskar med betande djur och utnyttjar näringen på flera olika djup och ljuset på flera olika höjder. Detta system kan spela en viktig roll för att...