Preview Mode Links will not work in preview mode

Rådgivaren – en podcast för från Jordbruksverket som görs med medel från Europeiska jordbruksfonden.

Maila redaktionen på Pauliina.Jonsson@jordbruksverket.se

Apr 1, 2020

Växter ger oss 80 procent av världens mat och 98 procent av syret vi andas. Men 40 procent av de ätliga växterna dör eller skadas på grund av så kallade växtskadegörare, så som insekter, svampsjukdomar och virus. Hur hindrar vi skadegörarna att komma hit och vad har rådgivaren för roll i den här processen?

Charlott Gissén är miljösamordnare för giftfri miljö på Jordbruksverket och berättar om det internationella växtskyddsåret som pågår just nu och hur vi kan stoppa växtskadegörare. Programledare är Peter Gropman på produktionsbolaget Iris media, på uppdrag av Jordbruksverket.