Preview Mode Links will not work in preview mode

Rådgivaren – en podcast för från Jordbruksverket som görs med medel från Europeiska jordbruksfonden.

Maila redaktionen på Pauliina.Jonsson@jordbruksverket.se

Apr 29, 2020

Under fem år har Jordbruksverket drivit ett projekt som fokuserat på biologisk mångfald som växtskydd – det handlar bland annat om att ta hjälp av nyttodjur och blomsterremsor i sitt växtskydd. I det fjärde avsnittet av Rådgivaren berättar Elisabeth Ögren vid Jordbruksverket om projektet. Hon vill ändra vårt synsätt på växtskydd och vill att vi ska utnyttja de naturliga biologiska systemen mycket mer. Programledare är Peter Gropman på produktionsbolaget Iris media.