Preview Mode Links will not work in preview mode

Rådgivaren – en podcast för från Jordbruksverket som görs med medel från Europeiska jordbruksfonden.

Maila redaktionen på Pauliina.Jonsson@jordbruksverket.se

May 25, 2020

Våren i södra Sverige har varit ganska regnfattig och återigen har vatten och vattenhushållning kommit upp på dagordningen.

I det femte avsnittet av podden Rådgivaren samtalar vi med Magdalena Nyberg, rådgivare vattenhushållning på Jordbruksverket. Frågan är vad det förändrade klimatet ställer för krav på bevattning och dränering? Programledare är Peter Gropman från produktionsbolaget Iris media.