Preview Mode Links will not work in preview mode

Rådgivaren – en podcast för från Jordbruksverket som görs med medel från Europeiska jordbruksfonden.

Maila redaktionen på Pauliina.Jonsson@jordbruksverket.se

Feb 19, 2020

Ämnet för detta avsnitt är agroforestry, eller skogsjordbruk som det ibland kallas på svenska. Ett slags tredimensionellt lantbruk där man kombinerar träd och buskar med betande djur och utnyttjar näringen på flera olika djup och ljuset på flera olika höjder. Detta system kan spela en viktig roll för att...