Preview Mode Links will not work in preview mode

Rådgivaren – en podcast för från Jordbruksverket som görs med medel från Europeiska jordbruksfonden.

Maila redaktionen på Pauliina.Jonsson@jordbruksverket.se

Mar 2, 2020

Att klimatfrågan och att värna om miljön står högt på dagordningen är det ingen tvekan om. Men vilka åtgärder gör egentligen nytta? Är det lönt att göra dom lätta och små åtgärderna eller behöver man spara till en större investering? Det ska vi ta reda på i detta avsnitt.

Programledare Peter Gropman...