Preview Mode Links will not work in preview mode

Rådgivaren – en podcast för från Jordbruksverket som görs med medel från Europeiska jordbruksfonden.

Maila redaktionen på Pauliina.Jonsson@jordbruksverket.se

Apr 29, 2020

Under fem år har Jordbruksverket drivit ett projekt som fokuserat på biologisk mångfald som växtskydd – det handlar bland annat om att ta hjälp av nyttodjur och blomsterremsor i sitt växtskydd. I det fjärde avsnittet av Rådgivaren berättar Elisabeth Ögren vid Jordbruksverket om projektet. Hon vill ändra...


Apr 1, 2020

Växter ger oss 80 procent av världens mat och 98 procent av syret vi andas. Men 40 procent av de ätliga växterna dör eller skadas på grund av så kallade växtskadegörare, så som insekter, svampsjukdomar och virus. Hur hindrar vi skadegörarna att komma hit och vad har rådgivaren för roll i den här...