Preview Mode Links will not work in preview mode

Rådgivaren – en podcast för från Jordbruksverket som görs med medel från Europeiska jordbruksfonden.

Maila redaktionen på Pauliina.Jonsson@jordbruksverket.se

May 25, 2020

Våren i södra Sverige har varit ganska regnfattig och återigen har vatten och vattenhushållning kommit upp på dagordningen.

I det femte avsnittet av podden Rådgivaren samtalar vi med Magdalena Nyberg, rådgivare vattenhushållning på Jordbruksverket. Frågan är vad det förändrade klimatet ställer för krav...